2008年7月4日星期五

Simpulan Bahasa - 'F'

Simpulan Bahasa - maksudnya

Fasih lidah - pandai berkata-kata/lancar bercakap.

Fikir (Berfikir) dua kali - memikirkan sesuatu perkara semula.

Fikir (Berfikir) panjang - berfikir panjang-panjang.

Fikiran buntu - tidak dapat memikirkan sesuatu kerana tiada idea.

Fikiran (Berfikiran) kolot - fikiran yang ketinggalan zaman.

Fikiran (Berfikiran) sempit - mempunyai fikiran yang cetek.

Fikiran (Berfikiran) tajam - seseorang yang mempunyai daya fikiran yang baik/bijak.

Latest update : 04th July 2008

没有评论: